Indkomne forslag til generalforsamling 2017

Kontingent for 2018 sættes op til 850 kr.

Nedlæggelse af klubbens hjemmeside

vedtægter § 4 stk.4 ændres teksten:

indkomne forslag offentliggøres senest en uge før generalforsamlingen på hjemmeside samt ved opslag i klubhuset

Ændres til: indkomne forslag offentliggøres ved opslag i klubhuset (kun hvis nedlæggelse af hjemmeside vedtages)

 

             

 

 

   
   
 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 
Webitall ApS